kung maka selfie naman yung peg parang walang lindol ang nagaganap #aftermath