اللهم يا الله يا الله يا الله
http://on.fb.me/18eA9sU
#Sudan #Qatar #uae #kuwait #oman #bahrain #ksa #kuwait #bahrain #Dubai #abudhabi #Makkah