My vinyl copy of #LLFD sign by @ShannonLeto @tomofromearth @JaredLeto