Jag bär mitt #fuckcancer armband med stolthet varje dag. Vem är med i @UngCancer armé? #tillsammansgörviskillnad