International Day of the Girl Child! Thế giới kỷ niệm Ngày quốc tế trẻ em gái! Gia Thuong from Gò Vấp Orphanage.