City Hall day out http://fb.me/VlV5PSkZ   @InteriorKE @KTNKenya @CapitalFM_kenya @ntvkenya @K24Tv @citizentvkenya