@LifeOKTV @Abr_Ayazahmed @Nikita12S #Cute #Romantic #Rantara scene #DoDilEkJaan