18:00 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เรียบด่วน > ลาดพร้าว รถหนาแน่น เคลื่อนได้ช้า สลับหยุดนิ่ง