Από την Ελευθεροτυπία της 8ης Οκτωβρίου 2013.Αποφάσεις...