เห็นเซตโซฟานี้แล้ว นึกถึงแต่น้องช้าง @Kacha_AF8 แต่เพียงผู้เดียว555 น่ารักเนอะ xD