. @WendyDavisTexas #TeamWendy #Fem2 #FeministArmy  —>