Uganda suspends 24 officers ovr Somalia #corruption #Kenya http://bit.ly/19t9yVb