#Nachos na nagbago na lasa ng dipping biglang tumabang. Haha. #MagnoliaFlavorHouse