ในบรรดาเครื่องดื่มขวดๆ ผมชอบเจ้านี่นะ หวาน+หอมสาลี่มากๆ