ทำเหรียญตกหลังห้องเลยกระโดดลงมา พึ่งรู้ว่าหน้าหลังห้องมันเป็นงี้