@_PaytonPower I picked these yesterday. ON A FARM. #EIEIO