NHIF, Meridian #chiefs deny fraud #Kenya http://bit.ly/GzMePi