Kenya #economy slows in Q2 ovr election shocks #Kenya http://bit.ly/1bpGl1m