<ctto> Waaaaaagaasssss ang dimple ni Sir Bamboo... hihihhiihi. #pampaGOODVIBES ❤❤❤ #BAMBOO #Kawayan #TeamPOGI ❤❤❤