Yang ketiga , member gen 6 yang dipromote dalam 13 hari , Azuma Rion #Kanako