Η φτώχεια δεν πρέπει να είναι ισόβια καταδίκη #poverty