Simple yet so beautiful :))) Hindi ka mababasa ng ulan pag umulan ng malakas , dahil sa napakaraming puno :))))) @ #AssumptionCollege ~