Am safe guys @JoyDoreenBiira http://fb.me/2HuyyW48v @KTNKenya @CapitalFM_kenya @NTVKenya @K24Tv @CitizenTVKenya