Kollektivtrafikresenärer med minutfetish bör läsa infon på @vasttrafik's tidtabeller: