Jag vill att ni alla läser denna F a n t a s t i s k a konversation mellan @ojfie och @violpistol