Palakihan ba ito ng ngiti? Ngipin kung ngipin! Gilagid kung gilagid! LOL. Alam nang throwback ito. Nokia 3210 pa ang cellphone! :D #tbt #ThrowBackThursday #Christmas2004 #upcfasc #SirA