2013 Sheshan Junior Elite Team #Chinagolf #shanghai