#2 Photos: NAI Capital at #ICSC San Diego last week #cre #icscwestcon #socalcre #realestate @NAIglobal #nai