2hrs kmi kumain ng pasta. :D Haha! Takaw much... Siya. :D Haha! :* Had FUN with him! ❤