พยาบาลมาถอดสายน้ำเกลือแล้ว แขนมือ บวมเป่ง น้ำเหลือ3ขวดกว่าๆ