Hand-wringing @WhiteHouse ? http://fb.me/YYleQo8Z @KTNKenya @CapitalFM_kenya @NTVKenya @CitizenTVKenya @K24Tv