Από την Ελευθεροτυπία της 24ης Σεπτεμβρίου.Νίκησε η Μέρκελ έχασε η Ευρώπη.