อยู่ที่ไหนไม่รู้ ... รู้แต่หิว เบื่อ แสร่ด ด ด ด ด ♫♪ #Piz