เมื่อนั่งมองมะเขือเทศ // ห๊ะ!!! เกี่ยว ? 555
#zelo