At dahil B-day ni MAMA ako ang nagsangag. xD 

#friedrice #breakfast #masarappramis