ถึงแล้ว พบว่า Facebook ทำงานปกติ 3G แรงมาก ♫♪ #Piz