@MissRaissa What your moron #god did.
#atheism #p2 #atheist