bringing home the bacon. ako na ang hindi naka-uniform. #Pasaway #FlashbackFriday #Grandslam #TheKidInMe