08:16 ศรีนครินทร์ ขาออก เลยหน้าโรงแรมโวโวเทล แยกศรีเอี่ยม มีน้ำท่วมขัง