Kanske ska vi börja lyssna på Hälsotidningarna. Känns som att de är något på spåren.
(Nere i högerhörnet) #debatt