#ฝนถล่ม น้ำกัดเซาะถนนพัง  ต้นไม้ล้มขวงถนน อำเภอสิรินธร ตำบลโนนก่อ บ้านห้วยเดื่อ จ.อุบลราชธานี #cr.อาท B8tv