#SHATRUGHAN'S SON #KUSH WAS A.D FOR #BESHARAM
http://tiny.cc/hnhl3w @sonakshisinha @BesharamFilm #fridaymoviez