Two Greats- HH The Dalai Lama w/ Chen Guangcheng today in Prague.  #happiness #hope @aiww @hu_jia @mollieRodfiguez