.@JCdeJager als inval-minister president aanwezig bij de G20top in 2008. Met een upperhand! #OLopening