แฮปปี้เบิร์ดเดย์ น้องก.ไก่.  เด็กหญิงผู้ที่มีความชาญฉลาดแต่เด็ก…สอบได้ที่ 1ทเกือบทู้กกกเทอม…แต่ดื้อ !