Από την Ελευθεροτυπία της 16ης Σεπτεμβρίου 2013.Έχουν για όλα την λύση.