เฮย์โจวเรย์กะซัง  กำลังทำรูป....  #เลือนเยอะมาก   5555555  #CP