Στις Γερμανικές εκλογές είμαστε όλοι με @Angie_Merkel #Angela_Merkel #Merkel #AngelaMerkel #Angela