ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีที่ 4 กิโลเมตร #TMB #parkrun #marathon #2013