ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีที่ 4 กิโลเมตร #parkrun #2013